edho-pratama-t6fdn60bmwy-unsplash_20200919091533620.jpg nastuh-abootalebi-ywwob8kwock-unsplash_20200919091515162.jpg franki-chamaki-1k6iqsqbizi-unsplash.jpg ales-nesetril-im7lzjxelhg-unsplash.jpg

MOVIE

for YOUTUBE

BGMではコーポレートサイト向け動画、ECサイト向けのプロモーション動画、SEO対策を目的とした『YouTube動画制作』を2020年7月よりスタートしました。